afdrukken E-mail

Schuldhulpmaatje Zutphen

Welkom op de website van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen (SHM Zutphen). Het landelijke project Schuldhulpmaatje is in 2010 ontstaan door initiatieven vanuit kerkelijke en christelijke organisaties, zie ook de landelijke website van Schuldhulpmaatje.

Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden.

In Zutphen is de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen waaraan 6 deelnemende kerken verbonden zijn actief. Momenteel beschikken we over 13 maatjes die recentelijk de cursus afgerond hebben en 3 aspirant-maatjes die de cursus zullen gaan volgen. SHM Zutphen is steeds op zoek naar nieuwe maatjes omdat de hulpvragen alleen maar toenemen. Schuldhulpmaatje Zutphen werkt hierin samen met de Welzijnsstichting Perspectief en participeert in gemeentelijk overleg inzake Schulddienstverlening (Verbindtkracht).

Jobhulpmaatje Zutphen

In 2015 is Schuldhulpmaatje Zutphen gevraagd om mee ter werken en het project Jobhulpmaatje. Een Jobhulpmaatje is een geschoold maatje (vrijwilliger) die wordt ingezet om een werkzoekende te begeleiden en te ondersteunen in het herwinnen van zelfvertrouwen, opnieuw zicht krijgen op eigen kennis en kunde op de weg terug naar betaald werk. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en zijn 10 werkzoekende actief ondersteund en begeleid waarvan er 5 een baan hebben gevonden, 1 werkzoekende is tevens ondersteund in het aanvragen van ondersteunende apparatuur en heeft momenteel 2 sollicitaties lopen. Eén werkzoekende is verstrekt is het vinden van de juiste focus en hoe daaraan vorm te geven en heeft haar netwerk aanzienlijk kunnen uitbreiden. Bij een werkzoekende is de ondersteuning stopgezet vanwege terugkerende psychische klachten en 1 werkzoekende heeft er voor gekozen eerst fysiek weer op krachten te komen.

Jobhulpmaatje en het Plein

Vanaf 1 april van dit jaar is Jobhulpmaatje Zutphen de samenwerking aangegaan met het Plein in Zutphen waarbij vanuit het Plein 20 werkzoekenden dit jaar aan een Jobhulpmaatje zullen worden gekoppeld. Zowel het Plein als Jobhulpmaatje zijn overtuigd dat juist de een op een aanpak van Jobhulpmaatje een meerwaarde heeft in de begeleiding van werkzoekenden de veelal zich in een kwetsbare positie bevinden (naar werkzoekend vaak ook financiële problemen/schulden).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator Gidie Ritzerveld.
Lees meer informatie over Jobhulpmaatje staat op de website van het Plein Zutphen.

 

Schuldhulpmaatje in de praktijk